Påmeldingskjema aktivitetar

Navn *
Navn
http://

Invitasjon til å delta på aktivitetar laurdag 22. september under Hardanger Matkulturfestival i Eidfjord 27. - 29. september 2019.

Marknadsdagen er laurdag 28. september frå kl. 11-17.
Rigging kl. 8.30 - 10. Nedrigging etter kl. 17.

De som aktivitetskaparar betyr mykje, og er ei særs viktig brikke for å gjera festivalen vellukka!
De vert lagt ned mykje dugnadstimar og pengar i leige av lokale og telt, difor ser me oss nøgde til å be om eit bidrag ifrå alle som har inntekt under festivalen og dei med aktivitetar. Håpar de er positivt innstilt til dette, og er med på og lagar
ein flott festival i år også.

Me har satt stand prisen til 500 kr, som er halvparten av det utstillarane betalar, om de skulle finna dette urimeleg i forhold til den inntekta de tar inn under festivalen, ber me dykk ta kontakt.


BEKREFTING AV PÅMELDING SKJER ETTER AVTALE OG INNBETALING TIL:
Hardanger Matkulturfestival Eidfjord
Kontonummer: 3450 35 86098

Pris pr. standplass er kr 500,-