Påmeldingskjema marknad

Navn *
Navn
http://
HUSK at du sjølv er ansvarleg for å ha gitt melding til mattilsynet om din produksjon! Stand skal ikkje riggast ned før felles nedrigging kl. 17.00
Standard standplass er på 2x2meter. Bordet er 2m x 0.60 m
Straumleige kr 200,- Ta med eigne skøyteleidningar
 

Invitasjon til å delta på «Marknad» under Hardanger Matkulturfestival i Eidfjord 22. - 23. september 2018.

Marknadsdagen er laurdag 22. september frå kl. 11 -17.
Rigging frå kl. 9, nedrigging etter kl. 17.

De som utstillarar betyr mykje, og er ei særs viktig brikke for å gjera
festivalen vellukka!
Festivalen er kjent for sine kvalitetsprodukt, gode lokalitetar, program,
folkeliv og tradisjonelle aktivitetar.
Marknaden er ute i eit stort telt som skal romme dei fleste utstillarane.
Teltet vert oppvarma etter behov, fyll inn skjema for bestilling av stand
og tilleggsutstyr:
Matprodukta skal vera frå eigne og norske råvarer.
Handverk skal vera av god kvalitet og bør vera forankra i norsk tradisjon.


BEKREFTING AV PÅMELDING SKJER ETTER AVTALE OG INNBETALING TIL:
Hardanger Matkulturfestival Eidfjord
Kontonummer: 3450 35 86098

Pris pr. standplass er kr 1.000,-