Bergen city of Gastronomy

I desember 2015 ble Bergensregionen medlem i UNESCOs internasjonale nettverk for kreative byer. 

Med tittelen "City of Gastronomy" er Bergen nå en av 18 byregioner som skal samarbeide om mat, kreativitet og gastronomi. Totalt er 116 byer med i UNESCO-nettverket, de andre samarbeidsfeltene er film, musikk, litteratur, design, mediekunst og håndverks- og folkekunst.

En by med tittelen «Creative City of Gastronomy» skal ifølge UNESCO arbeide aktivt for å sikre følgende:
•Velutviklet gastronomi/ matkultur som er karakteristisk for regionen
•Innovativ og aktiv matbransje med kokker og restauranter med god kjennskap til lokale mattradisjoner
•Bruk av lokalmat, gjerne i tradisjonelle matretter fra regionen
•God ivaretakelse av tradisjonell mathåndverk og matlagingsmetoder som har blitt bevart tross industriell/teknologisk utvikling
•Tradisjonelle matmarkeder og matbransje
•Matfestivaler, konkurranser, priser og andre tiltak for å fremme anerkjennelse
•Respekt for miljø og fremming av bærekraftige, lokale produkter
•Fremme god mat og ernæring i befolkningen, i mat og skole og inkludering av program for bevaring av biologisk mangfold i pensum for kokkeskoler

Søknaden ble sendt inn av Bergen kommune på vegne av regionen og som en del av et samarbeid med blant annet Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. Søknadsprosessen startet i 2011, og har hatt bred involvering, og inkludert en ressursgruppe fra restaurantmiljøet.

Mens UNESCOs "vernestatuser" (som Bryggen) er fokusert på bevaring, betyr Bergens medlemskap i dette UNESCO-nettverket i større grad internasjonale samarbeid og at man har blikket rettet fremover. UNESCOs mål er å “øke byens kreative potensial for bærekraftig byutvikling, utveksle kompetanse og erfaringer og samarbeide på et internasjonalt nivå”. Målet er både synliggjøring av det gode arbeidet lokalt og å samarbeide internasjonalt. Parma (Italia) og Phuket (Thailand) og Chengdu (Kina) er eksempler på andre byer som er med i nettverket. UNESCO-nettverket gir matbyene mulighet til å kunne ta del i erfaringer og beste praksiser på tvers av de 18 matbyene i nettverket, både på administrativt nivå og på tvers av kreative aktører. Flere internasjonale samarbeid er allerede i gang og planlegges.

Det er alle mataktører, matinteresserte og de mange gode satsinger på lokalmat og gastronomi i regionen som gir innholdet til UNESCO-medlemskapet. En arbeidsgruppe med representanter fra Bergen kommune, fylkeskommunen og Fylkesmannen følger opp, gir informasjon om og forvalter medlemskapet. Det er også utarbeidet en logo som brukes av UNESCO-arrangementene og enkelte større matarrangement, som matfestivaler.  Nettsiden Bergenmatby.com gir mer informasjon, og det er også bare å sende spørsmål til UNESCO-sekretariatet på Creative_City_Bergen@bergen.kommune.no. Det er også etablert Facebook-side: Bergen UNESCO Creative City of Gastronomy